Java ja Maven

Jotta hienompien verkkosovellusten laadinta olisi mahdollista, tarvitaan pohjaksi joku ohjelmointikieli ja käännösohjelma. Verkkoselaimissa pyöriviä ohjelmia voidaan tehdä nykyisellään käytännössä ainoastaan JavaScriptillä, mutta ns. palvelinpuolen ohjelmia, joiden tehtävänä ovat esimerkiksi tietokantahaut, useilla eri kielillä.

Tässä vaiheessa oletetaan, että halutaan käyttää palvelinpuolella Java-ohjelmointikieltä, joka siis on eri asia kuin JavaScript! Javan ohella esittelen myös Apache Maven:in peruskäytön, koska sen avulla voidaan helpoiten koostaa paketteja, joissa on ulkoisia riippuvuuksia, kuten erilaisten verkkorajapintojen ja Java-sovelluspalvelinten sisältämien teknologioiden tuki.

Kirjoitushetkellä uusimmat Oraclen Java-kääntäjät löytyvät tästä osoitteesta:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html

Uusimmat Maven-käännösjärjestelmän versiot löytyvät tästä osoitteesta:

http://maven.apache.org/index.html

Asennusohjeita kannattaa noudattaa. Tyypillisesti laitetaan JAVA_HOME-ympäristömuuttuja osoittamaan siihen kansioon, johon Java Development Kit on purettu ja M2_HOME-ympäristömuuttuja siihen kansioon, johon Apache Maven on purettu. Hakemistot ${JAVA_HOME}/bin ja ${M2_HOME}/bin lisätään polkuun (PATH). Allekirjoittaneella nämä on hoidettu seuraavanlaisella skriptillä:

#!/bin/bash

# Applications
export APPS_HOME=${HOME}/Asiakirjat/apps
export JAVA_HOME=${APPS_HOME}/jdk
export M2_HOME=${APPS_HOME}/maven

# PATH and MANPATH
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:${M2_HOME}/bin:${PATH}
export MANPATH=${JAVA_HOME}/man:${MANPATH}

Posted

in

,

by

Tags: