Kuukausi: tammikuu 2014

  • Luvun juurtaminen harpilla ja viivoittimella

    Tunnetusti harpilla ja viivoittimella voidaan konstruoida vain niitä pisteitä, joiden koordinaatit on ilmaistavissa aiemmin tunnettujen pisteiden koordinaattien lineaarikuvausten ja neliöjuurten avulla. Toisaalta vastaavasti voidaan mikä tahansa tällainen neliöjuurilauseke konstruoida harpilla ja viikoittimella. Lähdetään liikkeelle origokeskeisestä r-säteisestä ympyrästä ja x-akselin pisteestä , missä . Tällöin piste ilmeisesti sijaitsee ympyrän kehällä. Toisaalta, koska , voidaan mielivaltaisen luvun […]

  • Kompleksilukujen jakolasku

    Johdetaan kompleksilukujen jakolaskukaava yhtälönratkaisumenetelmällä. Saman tuloksen voisi saada aikaan myös kompleksikonjugaattien kaavoja hyödyntämällä: