Luvun juurtaminen harpilla ja viivoittimella

Tunnetusti harpilla ja viivoittimella voidaan konstruoida vain niitä pisteitä, joiden koordinaatit on ilmaistavissa aiemmin tunnettujen pisteiden koordinaattien lineaarikuvausten ja neliöjuurten avulla. Toisaalta vastaavasti voidaan mikä tahansa tällainen neliöjuurilauseke konstruoida harpilla ja viikoittimella. Lähdetään liikkeelle origokeskeisestä r-säteisestä ympyrästä ja x-akselin pisteestä , missä . Tällöin piste ilmeisesti sijaitsee ympyrän kehällä. Toisaalta, koska , voidaan mielivaltaisen luvun… Jatka lukemista Luvun juurtaminen harpilla ja viivoittimella

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Kompleksilukujen jakolasku

Johdetaan kompleksilukujen jakolaskukaava yhtälönratkaisumenetelmällä. Saman tuloksen voisi saada aikaan myös kompleksikonjugaattien kaavoja hyödyntämällä:

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen