Curriculum vitae

Perustiedot

Nimi: Mikko Ilmari Nummelin
Syntymäaika: 25.02.1975
Syntymäkotikunta: Helsinki
Nykyinen kotikunta: Espoo

Koulutus

Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, teknillisen fysiikan koulutusohjelma: 2007

 • Pääaine: teknillinen matematiikka
 • Sivuaine: ohjelmistojärjestelmät

Ylioppilas, Etelä-Tapiolan lukio: 1994

Työpaikat

Cinia Group Oy (Kilosoft Oy): 19.01.2015 – nykyhetki

 • Senior software engineer (Java EE), ylläpito- ja pienkehitystehtävät, 01.02.2016-nykyhetki, asiakkaan tiloissa LMF Ericssonilla

Ixonos Oyj: 07.01.2008 – 16.01.2015

 • Ohjelmistosuunnittelija (Java EE), ylläpito- ja pienkehitystehtävät

Teknillinen korkeakoulu, matematiikan laitos: 01.01.2005 – 31.12.2007

 • Tutkija
 • Tutkimusapulainen Diplomityö ”Konformikuvausten konstruoiminen yhdesti yhtenäiseltä kompleksitason alueilta kanonisille alueille”
 • Assistentti (osa-aikaisesti)

Affecto/Affecto-Genimap: 01.02.2002 – 30.11.2004

 • Konsultti (Informatica)

Regex Oy: 01.06.2001 – 01.09.2001

 • Ohjelmistosuunnittelija (Java)

Espoon liiketalousinstituutti: elokuu 2000

 • Mikrotukihenkilö

Opti Inter-Consult/Bentley Finland: 01.06.1997 – 30.08.1998

 • Ohjelmistosuunnittelija (Microstation CAD-ohjelmisto, MDL)

Osaamisalueet

 • Ohjelmointikielet: Java, C++, Python, Perl, PHP
 • Java-sovelluskehykset: Java EE, Spring Framework/Spring Boot, Struts 1&2, OSGi
 • Sovelluspalvelimet: Apache Tomcat, Jetty, JBoss
 • Tietokannat ja ORM: MySQL, SQLite, H2, PostgreSQL, Sybase, Oracle, Hibernate, Spring JPA, LDAP, Redis
 • Verkko-ohjelmointi: HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery, AngularJS, React Hooks, Express.js
 • Grafiikka: Inkscape (SVG-kuvat) ja Scribus (esitteiden julkaisu)
 • Testaus: JUnit, Mocha, Robot Framework
 • Versiointijärjestelmät: SVN, Git, Mercurial
 • Jatkuva integraatio: Jenkins, Ant, Maven
 • Konttiteknologiat: Docker, Docker Compose, Docker Swarm, Kubernetes, Openshift
 • Automaattinen palvelinohjelmistojen asennus: Ansible

Kielitaito

 • suomi: äidinkieli
 • englanti: hyvä
 • viro: tyydyttävä
 • ruotsi: tyydyttävä
 • saksa: tyydyttävä

Harrastukset

 • shakki
 • kuntosali
 • tietokonemusiikki (Rosegarden-ohjelmisto)

Asepalvelus

Jääkäri, Uudenmaan Jääkäripataljoona, Helsinki: 09.01.1995 – 05.09.1995