Rock, rauha ja rakkaus

Rock, rauha ja rakkaus oli eurovaaliteemani, jota suosittelin myös Piraattien yleiseksi eurovaaliteemaksi. Noudatan tämän teeman linjauksia edelleen tulevissa eduskuntavaali- ja kunnallisvaalikoitoksissani samalla kun tuen muita ehdokkaitamme vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa. Kaikkiin kolmeen ”perusarvoon” liittyy olennaisia yksityiskohtia liittyen puolueemme linjauksiin, omaan arvomaailmaani ja eurovaalistrategiaamme.

Rock

fender-dave-murray-stratocasterViisas mies rakensi talonsa kalliolle, tyhmä mies hiekalle, tunnetuin tuloksin. Tämä pätee myös politiikkaan ja Piraattipuolueen politiikan ytimessä onkin ”piracore”, eli vahvat kannat tekijänoikeuslain sekä patenttioikeuksien uudistamiseen ja laajemmat kuluttajanoikeudet. Tästä peruskalliosta tulee Piraattipuolueen ehdottomasti pitää kiinni.

Rock viittaa myös rock-musiikkiin, mistä monille tulevat luonnollisesti mieleen viihdemusiikkiartistien oikeudet. Kuten kevään 2013 lapsiartisteja tietyissä viihdemusiikkikilpailuissa koskevasta keskustelusta tuli ilmi, ovat pahimpia artistien oikeuksien syöjiä heidän tuottajayhtiönsä, eivät teoksia verkosta omaan käyttöön tai muuhun ei-kaupalliseen käyttöön kopioijat. Itse asiassa teosten suoratoisto- ja kopiointimahdollisuudet esimerkiksi YouTube:n, Myspacen tai Pirate Bayn kautta ovat monesti vain edistäneet parhaimpien tuotosten kaupallisiakin mahdollisuuksia. Mitä kohtuuttomiin tekijänoikeuksien ja julkaisuoikeuksien hallintaa koskeviin sopimuksiin tulee, katson itse, että ainakin lapsiartistien kohdalla tulee heikommassa asemassa olevaa osapuolta suojella tarvittaessa lievin sopimusvapaudenkin rajoituksin.


Rauha

nato-2013-05Suurin osa kansalaisista haluaa turvallisen ympäristön, jossa ei esiinny sotilaallisten konfliktien vaaraa tai maan sisäistä levottomuutta ja joissa valtiovalta kykenee pitämään yllä asianmukaista järjestystä. Suomenkin historia on osoittanut moneen otteeseen, että rauha ei aina ole itsestäänselvyys vaan suurvaltakonfliktit tai sisäisetkin poliittiset jännitteet voivat särkeä ihmisten suojatun arkielämän ja tuoda tilalle pelon ja hengenvaaran.

Euroopan Unioni on yksi tärkeimmistä toisen maailmansodan jälkeisistä rauhanprojekteista, joka sai alkunsa alunperin Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä. Motiivit eivät tuolloin, eivätkä nytkään ole rainbowpeaceolleet täysin sidoksissa talouteen, vaan sen ehkäisyyn, että eurooppalaisten valtioiden sisäiset jännitteet aiheuttaisivat uusia sotia. Neuvostoliiton hajoamisen ja Itä-Euroopan maiden vapautumisen jälkeen olennainen osa yleiseurooppalaista yhteistyötä on ollut mainittujen maiden ottaminen mukaan Euroopan Unioniin ja muihin läntisiin yhteistyöjärjestöihin kuten sotilasliitto NATO:on.

Suomi kuuluu myös Euroopan Unioniin ja meitä koskevat samat yhteiset arvot kuin muitakin EU-maita. Teemme myös sotilaallista yhteistyötä NATO:n kanssa erilaisin tavoin ja tämä yhteistyö on myös nähtävästi syvenemässä, mikä on hyvä asia, samalla kun Venäjän kanssa neuvotellaan viisumivapaudesta, viisumien saannin helpottamisesta ja kattavammasta ja ystävällisemmästä lähialueyhteistyöstä. Suomen tulee tehdä turvallisuuspoliittiset arvovalintansa niin, että olemme jatkossakin selkeästi osa läntistä ja yleiseurooppalaista yhteisöä.

Euroopan Unionin toimintaa ovat haitanneet viime vuosina talousongelmat. Kannatan Suomen siirtymistä tältä osin terävämpään politiikkaan ja vaatimaan ratkaisuja, joilla tulevia kriisejä voitaisiin ehkäistä ja nykyinen ratkaista. Suomen ei tule jakaa rahaa ja lainantakauksia omin päin, EVM:n tai ERVV:n kautta kriisimaihin nykyisillä ehdoilla, joissa kaikki tärkeät sopimukset salataan kansalaisilta ja kukaan ei tiedä loppulaskua. On nostettava keskusteluun, voisiko euroalueen kokoa supistaa poistamalla siitä maita, jotka eivät yhteisvaluutan sääntöjä kykene noudattamaan eivätkä valuuttaunioniin sovellu. Mahdollisen euroalueen hajoamisen varalta Suomen tulee luoda strategia, jolla se pitää muun valuuttaunionin etenkin Saksan ja Viron, toivottavasti tulevaisuudessa myös muidenkin Pohjoismaiden kanssa.


Rakkaus

Barbie and Ken dollLailla ei voida säädellä rakkautta, koska rakkaus täyttää koko lain. Sen sijaan lakia tarvitaan selvittelemään niitä tilanteita, joissa ihmisten hyväntahtoisuus on loppunut ja halutaan suojella tärkeitä perusarvoja kuten lasten oikeuksia vanhempiinsa tai toisinpäin. Suomessa perheoikeuksia säätelevät esimerkiksi avioliittolaki, isyyslaki ja lastensuojelulaki ja niiden säilyminen sellaisena, että ne ovat eettisesti kestäviä, on tärkeää. Erityisen tärkeitä seikkoja mielestäni ovat lapsen oikeus isään ja äitiin silloin kun se on mahdollista ja heikossa taloudellisessa asemassa olevien vanhempien tukeminen niin, että heidän lapsensa saisivat turvallisesti nauttia vanhempiensa läheisyydestä ja läsnäolosta vaikeissakin tilanteissa. Lasten oikeuksista tulee huolehtia myös yksinhuoltajien perheissä, uusperheissä ja sateenkaariperheissä.

valentine-barbie-dollsPiraattipuolueelle tärkeä perusarvo on arvoliberalismi, mikä tarkoittaa aikuisten ihmisten vapautta päättää teoistaan. Jos aikuiset tai nuoret ihmiset haluavat niin, esimerkiksi heidän seksuaalisuuttaan ei tule kahlehtia heteroydinperhevaatimuksiin, vaan antaa tilaa löytää seksuaalisuutensa muutenkin. Vapauksiin kuuluu kuitenkin erottamattomana osana myös vastuu. Päihteidenkäyttö on hyväksyttävää, kunhan sillä ei heikennetä työn laatua, rikota luottamuksellisia parisuhteita tai syyllistytä toisia vaarantavaan toimintaan kuten rattijuopumuksiin. Sukupuolisuhteissa vastuun kantamiseen kuuluu molemmilla sukupuolilla terve harkinta ja ehkäisystä huolehtiminen.