Kuukausi: maaliskuu 2014

  • Muut HTTP-vastaukset ja lähdeviitteitä

    Kaikki HTTP-vastaukset eivät ole ns. hyväksyviä (OK) vastauksia, vaan voivat sisältää kehotuksia siirtyä toiselle sivulle tai muuhun toiseen resurssiin, edellyttää tunnistautumista tai ehdottomasti hylätä pyynnön. Käytetään edellisessä artikkelissa esiteltyä WebSocketTest-ohjelmaa tämän demonstroimiseen. Jos yritetään hakea olematonta resurssia tyyliin: $ java WebSocketTest www.mikkonummelin.fi 80 /ei-palvelua saadaan vastaukseksi: HTTP/1.1 404 Not Found Date: Sun, 02 Mar 2014 […]